Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
:: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice ::

Oddelenie hygieny výživy

 

Sídlo oddelenia:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach

Komenského 4, 934 38 Levice

Kontakt: Tel: 036/6228712

         e-mail: lv.vyziva@uvzsr.sk

Personálne obsadenie:    Ing. Dagmar Klárová 

                                  DAHE Zuzana Hengeričová 

                                  DAHE Hana Molnárová 

                                  AHE Monika Dodoková

                                  Mgr. Nikola Sádovská

                                  Mgr. Ivona Levická

 

 

Definícia: Hygiena výživy je interdisciplinárny medicínsky odbor, ktorý sa podieľa na riešení ochrany zdravia ľudí. Zaoberá sa zdravou výživou obyvateľstva a ochranou zdravotnej bezpečnosti potravín.

Náplňou práce v rámci verejného zdravotníctva je riešenie základných okruhov problémov:

a) výživy, ako súčasti medicínskeho odboru fyziológie človeka, v ktorom sa zaoberá základnými životnými pochodmi výmeny látok medzi organizmom a vonkajším prostredím. V súvislosti s uvedeným 

- sleduje hygienickú problematiku všetkých foriem spoločného stravovania, s ohľadom na výživovú hodnotu, zmyslovú hodnotu a zdravotnú neškodnosť podávaných pokrmov,

- zaoberá sa fyziológiou výživy, základnými životnými pochodmi výmeny látok medzi organizmom a vonkajším prostredím, sleduje otázky vzťahu prostredia a človeka ich vzájomnej podmienenosti a usmerňovania výživy obyvateľstva, so zvláštnym zreteľom na ovplyvňovanie stravovacích zvyklostí obyvateľstva, pričom úzko spolupracuje s Poradňou správnej výživy,

 

b) hygieny výroby a hygieny potravín, ktorá skúma podmienky výroby potravín a pokrmov, ďalej skúma potraviny a pokrmy ako objekty výživy človeka na rôznych stupňoch ich získavania , úpravy, spracovania a uskladňovania, predaja a používania. V súvislosti s uvedeným

- sleduje hygienickú a zdravotnú bezpečnosť a biologickú hodnotu potravinových surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov,
- sleduje nákazy a otravy z potravín a z pokrmov a vypracováva návrhy opatrení na ich prevenciu,
- kontroluje kritické kontrolné body systémov správnej výrobnej praxe v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania,
- kontroluje dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, týkajúcich sa zdravotného stavu a odbornej spôsobilosti zamestnancov pracujúcich v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania,
- kontroluje úroveň vykonávania sanitácie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v potravinárskych zariadeniach a v zariadeniach spoločného stravovania,
- vykonáva poradenskú činnosť s osobitným dôrazom na ochranu potravín a pokrmov pred narušením ich hygienickej a zdravotnej bezpečnosti,
- posudzuje stavebno – technické a prevádzkové podmienky v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania, so zameraním na ich umiestnenie, členenie a technické vybavenie, s cieľom vytvorenia podmienok na minimalizáciu rizík, ktoré by mohli viesť k narušeniu hygienickej a zdravotnej bezpečnosti potravín a pokrmov,
- vykonáva a vedie registráciu potravinárskych prevádzok,
- vykonáva opatrenia na ochranu zdravia, súvisiace so zistením nebezpečných potravín, hotových pokrmov alebo nápojov,
- prijíma a odovzdáva informácie v súvislosti s výskytom nebezpečných potravín v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami a v rámci opatrení národného pohotovostného plánu,

c) hygieny výrobkov bežného používania, ktorá sa zaoberá výrobkami, ktoré prichádzajú do priameho alebo nepriameho kontaktu s potravinami a s pokrmami, kde patria obalové materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami a výrobkami, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s ľudským telom, kde patria kozmetické výrobky. V súvislosti s uvedeným

- kontroluje obalové materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami, pokrmami, so zameraním sa na sledovanie a hodnotenie ich zdravotnej bezpečnosti pri priamom alebo nepriamom styku s potravinami a pokrmami,
- vykonáva štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami,
- vykonáva opatrenia na ochranu zdravia súvisiace so zistením nebezpečných obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami a nebezpečných kozmetických výrobkov,
- prijíma a odovzdáva informácie o nebezpečných obalových materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami a o nebezpečných kozmetických výrobkoch v rámci rýchleho výstražného systému nad kozmetickými výrobkami,

 

Metódy práce: 

- vykonávanie štátneho zdravotného dozoru,
- vykonávanie úradnej kontroly na vymedzenom úseku úradnej kontroly - expertízna činnosť pri posudzovaní zdravotnej nezávadnosti potravín a predmetov bežného používania
- monitorovanie aktuálneho výživového stavu vybraných skupín obyvateľov
- hygienická expertíza potravín, obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami a kozmetických výrobkov


Spolupráca:

- oddelenie hygieny výživy spolupracuje so všetkými medicínskymi odbormi,
- laboratórnymi odbormi úradov verejného zdravotníctva v SR,
- regionálnymi úradmi štátnej správy a samosprávy,
- všetkými subjektami na území okresu LevicePROGRAMY A PROJEKTY ODDELENIA HYGIENY VÝŽIVY

Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy

Zber a manipulácia s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom zo zariadení spoločného stravovania

Používanie vlastných obalov zákazníkov na balenie pokrmov pripravených v zariadeniach spoločného stravovania

 

Výročná správa za rok 2018

VS 2018 - Oddelenie hygieny výživy

VS 2018 Levice - tabuľky

Úradná Kontrola Potravín 2018 Levice-správa

VS Kozmeticke vyrobky 2018

 

Žiadosti

Žiadosť-územné konanie-kolaudácia-zmena užívania-prevádzkovanie

Žiadosť na predbežné posúdenie priestorov

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti

Skúšobný poriadok


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Pondelok - Piatok
7:00 - 15:00
Úradné hodiny spojené
s úhradou platby
Pondelok - Piatok
7:30-10:45 12:00-14:15

SOĽ NIE JE NAD ZLATO

Súbor na stiahnutie Leták soľ.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie Pexeso.pdf (1.5 MB)

Svetový deň Alzheimerovej choroby, zdravé starnutie.

Súbor na stiahnutie Porovnanie zmien pri normálnom starnutí a pri Alzheimerovej chorobe .pdf (355.3 kB)
Prečo sa zaujímať o Prečo sa zaujímať o.docx (119.6 kB)

FETÁLNY ALKOHOLOVÝ SYNDRÓM

Súbor na stiahnutie Fetálny alkoholový syndróm 2019.pdf (244.6 kB)

Svetový deň proti rakovine

Súbor na stiahnutie Svetový deň  proti rakovine 2019.pdf (262.1 kB)

Akrylamid v potravinách

Očkovací kalendár Očkovací kalendár 2018.docx (13.2 kB)
Žltačka - preventívne opatrenia Preventívne opatrenie pri výskyte žltačky - Edukačné video.docx (40.9 kB)
Zdravá výživa 1 Desatoro zdravého taniera.pdf (260.6 kB)
Zdravá výživa 2 Zdravá výživa.pdf (261.9 kB)
Záplavy Základné hygienické požiadavky na  ochranu zdravia po záplavách.doc (64 kB)


837661

Úvodná stránka