Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
:: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice ::

PORADENSKÉ CENTRÁ ZDRAVIA

Hlavným cieľom Poradenských centier zdravia je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a predchádzanie chronickým neinfekčným (tzv. civilizačným) chorobám.
Základom účinného predchádzania týmto chorobám je vylúčenie zdravotných rizík, ako sú:
- nevhodná výživa,
- prejedanie sa alebo prejedanie sa sladkosťami,
- neprimeraný spôsob zvládania nahromadeného stresu,
- nijaká alebo neúčinná fyzická aktivita,
- fajčenie,
- nadmerné užívanie alkoholu, zneužívanie liečiv a omamných látok.

Význam vplyvu týchto faktorov a účinok ich zvládania sú jednoznačne medicínsky dokázané.
Poradenské centrá zdravia poskytujú klientom poradenské služby na ovplyvňovanie hlavných rizikových faktorov srdcovo-cievnych a iných neinfekčných chorôb cestou základného poradenstva a špecializovaného poradenstva.

Zámerom Poradenských centier zdravia je zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických neinfekčných chorôb a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových.
Poradenské centrá zdravia sú zamerané na prevenciu, preto klientmi by mali byť predovšetkým ľudia mladší a ľudia stredného veku .
Chorobám srdca a ciev, ktorým sa dá predchádzať. Tieto choroby sa začínajú rozvíjať už v detstve, hoci sa prejavia až o desaťročia neskôr. Dnes ohrozujú už osoby vo veku 20-30 rokov. V spoločnosti, kde ľudia predčasne zomierajú na srdcovo-cievne choroby, by mal o svojom riziku uvažovať každý!
Do poradne zdravia prichádzajú ľudia, motivovaní záujmom o svoje zdravie. Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a následného stanovenia osobného rizikového skóre.

Vyhodnotenie jednotlivých rizikových faktorov a osobného rizikového skóre umožnia odporúčať optimálne a danej osobe primerané opatrenia v spôsobe života v základnej poradni a v špecializovaných poradniach.
Vzhľadom na to, že najhlavnejšie rizikové faktory pôsobia na zdravie spoločne, medzi mnohými z nich sú významné väzby a ich účinky sa vzájomne násobia, je zásadne nevyhnutné ich komplexné vyhodnotenie a vypracovanie komplexného plánu na ich ovplyvnenie v základnej poradni.

Vyšetrenie a poradenstvo je bezplatné.


Poradňa zdravia základná

Návšteva klienta v základnej poradni spočíva vo vyšetrení hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života, v orientačnom určení jeho osobného rizikového skóre s následným poradenstvom. Kvalifikované zdravotné sestry vykonávajú nasledovné vyšetrenie:
1. antropometrické : meranie telesnej výšky a hmotnosti, obvodu pása a bokov

2. biochemické - odber krvi sa robí z prsta : celkový cholesterol, HDL cholesterol ,
LDL cholesterol , triglyceridy, glukóza .

3. fyzikálne : meranie krvného tlaku a tepovej frekvencie

4. anamnestické : rodinná anamnéza, osobná anamnéza, stravovacie zvyklosti, úroveň pohybovej aktivity


Po skončení odberov od klienta sa mu venuje lekár, ktorý po zhodnotení vyšetrení a osobného rizikového skóre odporúča: optimálne a primerané zmeny v spôsobe života formou komplexného individuálneho poradenstva s následnými kontrolnými návštevami základnej poradne. Po vykonaní komplexného individuálneho poradenstva nasleduje prípadné odporúčanie návštevy špecializovanej poradne.
V prípade potreby sa klientovi odporúčajú ďalšie potrebné vyšetrenia u praktického lekára.

Pri všetkých vyšetreniach , poradenských a konzultačných činnostiach sa záväzne dodržiavajú štandardné metódy a postupy, ako i aktuálne odborné odporúčania medzinárodných a slovenských odborných lekárskych spoločností pre primárnu prevenciu chronických neinfekčných chorôb.

Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno. V deň vyšetrenia je vhodné piť nesladený ovocný čaj alebo čistú vodu. Nie kávu a minerálku, nefajčiť.

Poradňu možno navštíviť denne od pondelka do piatka od 7.30.hod. do 10.30hod.

RIZIKOVÉ FAKTORY

Rizikové faktory, ktoré nemôžeme zmeniť:

1. Vek/pohlavie
S vekom stúpa pravdepodobnosť ochorenia srdcovo-cievneho systému. Muži majú riziko vyššie než ženy. Najvyššie riziko srdcovo-cievnych chorôb majú muži nad 50 rokov. Avšak riziko stúpa aj u žien v menopauze.

2. Rodinná anamnéza
Srdcovo-cievne choroby často postihujú pokrvných príbuzných. Ak Vaši rodičia, starí rodičia, súrodenci prekonali alebo trpia na srdcovo-cievnu chorobu, Vaše riziko je vyššie. Vaše riziko je podstatne vyššie, ak Vaši príbuzní mali srdcovú alebo mozgovú príhodu mladší než 60-roční. Ak pochádzate z tzv. "rizikovej rodiny , je pre Vás nadmieru dôležitá úprava každého z ďalších rizikových faktorov.

3. Osobná anamnéza
Ak už máte ochorenie tepien zásobujúcich srdce, mozog alebo dolné končatiny, je Vaše riziko cievnych príhod zvýšené. Úprava každého z ďalších rizikových faktorov je pre Vás nanajvýš dôležitá.

Rizikové faktory, ktoré môžeme zmeniť:

1. Fajčenie
Popri zapríčinení 90 % prípadov rakoviny pľúc, fajčenie škodí aj Vášmu srdcu a cievam. Fajčiari cigariet majú o 70 % viac infarktov myokardu ako nefajčiari. Fajčiari majú 5-krát vyššiu pravdepodobnosť náhlej smrti na ozsiahly infarkt myokardu než nefajčiari. Ak prestanete fajčiť, môžete napraviť škody spôsobené cigaretami Vášmu srdcu a cievam. Po ročnej abstinencii sa Vaše riziko môže znížiť na polovicu.

2. Vysoký tlak krvi
Normálna hodnota krvného tlaku u zdravého človeka je 120/80 mmHg (milimetrov ortuťového stĺpca) v každom veku. Vysoký krvný tlak poškodzuje Vaše srdce, cievy, mozog, obličky a iné orgány. Vysoký krvný tlak zvyšuje Vaše riziko mozgovej porážky, srdcového zlyhania a infarktu myokardu. Vysoký krvný tlak je mimoriadne nebezpečný, lebo mnohokrát sa dlhú dobu neprejavuje žiadnymi ťažkosťami, a tak ostáva neliečený. Ak je Váš "horný" (systolický) tlak 160 mmHg a viac, a/alebo Váš "dolný  (diastolický) tlak 90 mmHg a viac, navštívte svojho lekára.

3. Vysoká hladina cholesterolu
Normálna hladina cholesterolu u zdravého dospelého človeka je menej než 5 mmol/l (milimolov na liter). Vysoká hladina cholesterolu v krvi môže spôsobiť upchatie Vašich ciev. Vysoká hladina cholesterolu v krvi môže mať viaceré príčiny. Strava bohatá na živočíšne tuky a cholesterol môže zvyšovať Vašu hladinu cholesterolu v krvi a tým i Vaše riziko srdcovo-cievnych chorôb. Nevhodné potraviny sú najmä: tučné mäso, vnútornosti, maslo, plnotučné syry, plnotučné mlieko, smotana, zmrzlina, margaríny z palmového a kokosového oleja, čokoláda, údeniny… Hladinu cholesterolu si môžete upraviť napríklad konzumáciou 5 kusov čerstvého ovocia, denne čerstvú zeleninu a tiež pravidelnou fyzickou aktivitou ( napr. rýchlou chôdzou) denne aspoň 30 minút a udržiavaním si primeranej hmotnosti.

4. Vysoká hladina cukru (Diabetes mellitus)
Cukrovka spôsobuje zužovanie ciev zásobujúcich Vaše srdce a iné orgány. U osôb s cukrovkou je riziko srdcovo-cievnych chorôb výrazne zvýšené. K vývoju cukrovky u dospelých vedie veľmi často nadváha. Ak máte nadváhu, zmena zloženia potravy a zvýšenie fyzickej aktivity Vám môže pomôcť znížiť riziko ochorenia na cukrovku.

5.Telesná hmotnosť
Osoby s nadváhou umierajú na srdcovo-cievne choroby vo vyššom percente ako osoby s primeranou hmotnosťou. K nadváhe sa často pridružujú ďalšie rizikové faktory ako sú vysoký krvný tlak, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu. Telesná hmotnosť sa hodnotí podľa indexu telesnej hmotnosti (BMI), ktorý sa vypočíta zo vzorca: váha (v kg) vydelená výškou na druhú (v metroch). Normálna hodnota BMI je pre ženy do 25 a pre mužov do 25,5. BMI do 30 je nadváha a BMI nad 30 je obezita. Jedzte viac čerstvej, surovej zeleniny a ovocia, strukovín, chlieb a pečivo s celozrnej múky, menej tučných a sladkých jedál. V kombinácii s pravidelnou fyzickou aktivitou Vám to pomôže schudnúť a udržať si primeranú hmotnosť.


NADSTAVBOVÉ PORADNE

Poradenstvo životného štýlu pre zdravie je určené ľuďom, ktorí považujú zdravie za najvyššiu hodnotu, preto ho chcú chrániť a upevňovať. Chcú sa pokúsiť zmeniť svoj životný štýl, aby predišli problémom a ochoreniam, ku vzniku ktorých do značnej miery prispieva práve životný štýl. Je známe, že vhodným uplatnením faktorov životného štýlu by sa dalo zabrániť až 80 % predčasných úmrtí.

Poradenstvo pomáha určiť stupeň individuálneho rizika klienta. Analýza týchto rizík umožňuje odporučiť optimálne zmeny a v prípade potreby návštevu u odborníka na liečbu aktuálneho ochorenia.
Poradenstvo je bezplatné, jedinou podmienkou je potreba a snaha klienta riešiť existujúce problémy, ktoré by v konečnom dôsledku mohli závažne ohroziť jeho zdravie.Poradňa správnej výživy 

Poradňa pre odvykanie od fajčenia

Poradňa pre zvládanie stresu

Poradňa na optimalizáciu pohybovej aktivity

 

Poradňu možno navštíviť denne:

od pondelka do piatka od 7.30.hod. do 14.30hod.

Je vhodné sa vopred objednať na tel. č. 036/6305341

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Pondelok - Piatok
7:00 - 15:00
Úradné hodiny spojené
s úhradou platby
Pondelok - Piatok
7:30-10:45 12:00-14:15

SOĽ NIE JE NAD ZLATO

Súbor na stiahnutie Leták soľ.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie Pexeso.pdf (1.5 MB)

Svetový deň Alzheimerovej choroby, zdravé starnutie.

Súbor na stiahnutie Porovnanie zmien pri normálnom starnutí a pri Alzheimerovej chorobe .pdf (355.3 kB)
Prečo sa zaujímať o Prečo sa zaujímať o.docx (119.6 kB)

FETÁLNY ALKOHOLOVÝ SYNDRÓM

Súbor na stiahnutie Fetálny alkoholový syndróm 2019.pdf (244.6 kB)

Svetový deň proti rakovine

Súbor na stiahnutie Svetový deň  proti rakovine 2019.pdf (262.1 kB)

Akrylamid v potravinách

Očkovací kalendár Očkovací kalendár 2018.docx (13.2 kB)
Žltačka - preventívne opatrenia Preventívne opatrenie pri výskyte žltačky - Edukačné video.docx (40.9 kB)
Zdravá výživa 1 Desatoro zdravého taniera.pdf (260.6 kB)
Zdravá výživa 2 Zdravá výživa.pdf (261.9 kB)
Záplavy Základné hygienické požiadavky na  ochranu zdravia po záplavách.doc (64 kB)


837649

Úvodná stránka