Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
:: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice ::

Tlačivá, žiadosti a dokumenty

Tlačivá uvádzame vo formátoch .pdf. Štandarné prehliadače .pdf súborov umožňujú vpisovanie textu. Napríklad v Adobe Reader nájdete túto možnosť v sekcii Nástroje -> Vyplniť a podpísať. 


 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia (záväzného stanoviska)
 ziadost_o_vydanie_rozhodnutia.pdf (377.3 kB) (377.3 kB)

 

podľa:

ods. 3

- územnoplánovacie podklady - písm. a)
- pre územné konanie, resp. zlúčené územné konanie so stavebným - písm. b)
- na kolaudáciu stavby (objektu) a zmenu v užívaní stavby (zmena účelu užívania stavby) - písm. c)
- na určenie osobitného režimu územia - písm. d)
- na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou - písm. e)
ods. 4
- na uvedenie priestorov do prevádzky, na zmenu v ich prevádzkovaní, na skúšobnú prevádzku - písm. a)
- na schválenie prevádzkového poriadku alebo na jeho zmeny - písm. b)
- na uvedenie potravinárskeho objektu do užívania - písm. c)
- na zotavovacie podujatie - písm. d)
- na vodárenskú úpravu pitnej vody - písm. e)

- na zavedenie nových technológií a prac. postupov pri výrobe potravín - písm. f)

- na používanie biologických faktorov - písm. g)
- na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami - písm. h)
- na prácu s chemickými karcinogénmi a mutagénmi - písm. i)
- na odstraňovanie azbestu - písm. j)
- na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác - písm. k)
- na pohrebiská, pohrebné služby, krematóriá a prevoz mŕtvych - písm. l


 
Žiadosť o predbežné posúdenie priestorov
 predbezne_posudenie_priestorov.pdf (133 kB) (133 kB)

 
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti
 ziadost_o_overenie_odbornej_sposobilosti.pdf (287.5 kB) (287.5 kB)

 
Skúšobný poriadok
 Skúšobný poriadok.pdf (208.3 kB) (208.3 kB)

 
Oznámenie o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestnením na trh
 oznamenie o registracii vyroby potravin.pdf (187.2 kB) (187.2 kB)

 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Pondelok - Piatok
7:00 - 15:00
Úradné hodiny spojené
s úhradou platby
Pondelok - Piatok
7:30-10:45 12:00-14:15

SOĽ NIE JE NAD ZLATO

Súbor na stiahnutie Leták soľ.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie Pexeso.pdf (1.5 MB)

Svetový deň Alzheimerovej choroby, zdravé starnutie.

Súbor na stiahnutie Porovnanie zmien pri normálnom starnutí a pri Alzheimerovej chorobe .pdf (355.3 kB)
Prečo sa zaujímať o Prečo sa zaujímať o.docx (119.6 kB)

FETÁLNY ALKOHOLOVÝ SYNDRÓM

Súbor na stiahnutie Fetálny alkoholový syndróm 2019.pdf (244.6 kB)

Svetový deň proti rakovine

Súbor na stiahnutie Svetový deň  proti rakovine 2019.pdf (262.1 kB)

Akrylamid v potravinách

Očkovací kalendár Očkovací kalendár 2018.docx (13.2 kB)
Žltačka - preventívne opatrenia Preventívne opatrenie pri výskyte žltačky - Edukačné video.docx (40.9 kB)
Zdravá výživa 1 Desatoro zdravého taniera.pdf (260.6 kB)
Zdravá výživa 2 Zdravá výživa.pdf (261.9 kB)
Záplavy Základné hygienické požiadavky na  ochranu zdravia po záplavách.doc (64 kB)


837643

Úvodná stránka