Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
:: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice ::

Kvalita rekreačných vôd v okrese Levice

Monitoring rekreačných lokalít v okrese Levice v roku 2019

 

Na kúpaciu sezónu 2019 boli v okrese Levice uvedené do prevádzky termálne kúpaliská Rekreačné zariadenie Margita – Ilona a Santovka Wellness. Kladné rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach (ďalej len RÚVZ v Leviciach) na uvedenie obidvoch kúpalísk do prevádzky bolo vydané dňa 6.6.2019. K žiadosti o otvorenie kúpalísk boli zo strany prevádzkovateľov predložené výsledky vzoriek vôd z jednotlivých bazénov nachádzajúcich sa v areáli kúpalísk. Pred uvedením kúpalísk do prevádzky bol v ich areáli vykonaný štátny zdravotný dozor zamestnancami RÚVZ v Leviciach – oddelenia hygieny životného prostredia, pričom neboli zistené nedostatky. Počas kúpacej sezóny sa vykonáva monitoring bazénových vôd zo strany prevádzkovateľov kúpalísk aj zo strany RÚVZ v Leviciach.

 

Výsledky monitoringu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

Rekreačné zariadenie

Vyšetrenie bazénových vôd

 prevádzkovateľ

30.4.2019

prevádzkovateľ 25.6.2019 a 28.6.2019

štátny zdravotný dozor 25.6.2019 a 2.7.2019  

prevádzkovateľ

9.7.2019

štátny zdravotný dozor

16.7.2019

RZ Margita-Ilona

vzorky predložené prevádzkovateľom   pred otvorením kúpaliska vyhovujú

vzorky predložené prevádzkovateľom   vyhovujú

vzorky z  bazénov   vyhovujú

vzorky odobraté z dvoch bazénov vyhovujú

Vzorky z troch bazénov vyhovujú, vzorka z jedného bazénu  nevyhovuje pre  zvýšený počet Kultivovateľných mikroorganizmov pri 36° C, prevádzkovateľovi  boli uložené opatrenia na zlepšenie kvality vody v bazéne

 

Rekreačné zariadenie

Vyšetrenie bazénových vôd

 prevádzkovateľ

22.7.2019

štátny zdravotný dozor

23.7.2019

štátny zdravotný dozor

6.8.2019

prevádzkovateľ

5.8.2019

prevádzkovateľ 19.8.2019

RZ Margita-Ilona

vzorky predložené prevádzkovateľom   zo všetkých 4 bazénov vyhovujú

opakovane odobratá  vzorka z bazénu Adam vyhovuje

vzorky odobraté zo všetkých bazénov vyhovujú

vzorky odobraté z dvoch bazénov vyhovujú

vzorky odobraté zo všetkých bazénov vyhovujú

 

 

Rekreačné zariadenie

Vyšetrenie bazénových vôd

prevádzkovateľ

29.5.2019 a 3.6.2019

prevádzkovateľ 18.6.2019 a 24.6.2019

štátny zdravotný dozor

25.6.2019

prevádzkovateľ

15.7.2019

štátny zdravotný dozor

16.7.2019

Santovka Wellness

vzorky predložené prevádzkovateľom   pred otvorením kúpaliska vyhovujú

vzorky predložené prevádzkovateľom   vyhovujú

vzorky z bazénov vyhovujú

vzorky z bazénov vyhovujú

vzorky z bazénov vyhovujú

  

Rekreačné zariadenie

Vyšetrenie bazénových vôd

prevádzkovateľ

29.7.2019

štátny zdravotný dozor

6.8.2019

prevádzkovateľ

19.8.2019

Prevádzkovateľ

2.9.2019

 

Santovka Wellness

vzorky predložené prevádzkovateľom   z bazénov vyhovujú

vzorky odobraté zo všetkých bazénov vyhovujú

vzorky predložené prevádzkovateľom   z bazénov vyhovujú

vzorky predložené prevádzkovateľom   z bazénov vyhovujú

 

 

 

V okrese Levice sa nachádza aj prírodná lokalita s neorganizovanou rekreáciou Bátovce – Lipovina, ktorá nemá prevádzkovateľa a príslušnú vybavenosť, preto je v nej kúpanie len na vlastné riziko.

Vzhľadom k tomu, že nemá prevádzkovateľa, monitoring vody na kúpanie  vykonáva  RÚVZ v Leviciach len orientačne 2 – 3 krát počas kúpacej sezóny.

 

Výsledky monitoringu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

Rekreačné zariadenie

Vyšetrenie bazénových vôd

27.5.2019

24.6.2019

15.7.2109

29.7.2019

Lipovina-Bátovce

Vzorka nevyhovuje pre zníženú priehľadnosť, zvýšenú farbu a reakciu vody, po mikrobiologickej stránke vyhovuje

Vzorka nevyhovuje pre zníženú priehľadnosť, zvýšenú farbu, po mikrobiologickej stránke vyhovuje

Vzorka nevyhovuje pre zvýšený chlorofyl a, zníženú priehľadnosť a zvýšenú farbu vody

Vzorka nevyhovuje pre zníženú priehľadnosť, a zvýšenú farbu

 

Vzhľadom na to, že bolo z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre telefonicky nahlásené, že vo vzorke z 15.7.2019 odobratej z rekreačnej lokality je zistená prekročená hodnota chlorofylu a, zvýšená prítomnosť cyanobaktérií (aj keď zatiaľ v norme), ktoré môžu svojou  prítomnosťou ohroziť zdravie ľudí, ako je písané nižšie v článku, bolo dohodnuté s Obcou Bátovce, v ktorej katastrálnom území sa vodná nádrž nachádza, že obyvatelia budú o tejto skutočnosti informovaní prostredníctvom informačnej tabule „Voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov“ (aj napriek tomu, že lokalita nepatrí medzi lokality vyhlásené na kúpanie, ale ľudia sa tu kúpu len na vlastné riziko). Opakovane odobratá vzorka z vodnej nádrže 29.7.2019 nepotvrdila zvýšenú prítomnosť cyanobaktérií vo vodnej nádrži. Kúpanie je vo vodnej nádrži naďalej len na vlastné riziko.

 

Riziká z rekreačného kúpania môžu byť vo všeobecnosti nasledovné:

Vzhľadom k tomu, že človek sa pri rekreačnom kúpaní ponára do vody, voda sa dostáva do priameho kontaktu s pokožkou a sliznicami človeka a často dochádza aj k prehĺtaniu malého množstva vody, z čoho vyplýva celý rad zdravotných rizík. Okrem iného sú to hlavne riziká prenosných ochorení v dôsledku prítomnosti pôvodcov nákaz, ktoré sa do vody dostanú z chorých ľudí alebo zvierat,  a ktoré sú schopné prežívať a množiť sa vo vodnom prostredí napr. hnačkové ochorenia, hnisanie rán, leptospiróza z potkanov, améby,  vírusová žltačka, zápaly močových a pohlavných ciest, parazity a huby. Zdravie ľudí môže ohroziť aj prítomnosť toxických látok znečisťujúcich vodu zo známych i neznámych zdrojov. Na prírodných lokalitách môže dôjsť aj k premnoženiu sinicového vodného kvetu.  Sinice môžu pôsobiť alergizujúco na ľudský organizmus, okrem toho môžu pri kúpaní ohroziť zdravie ľudí produkciou hepatotoxínov a neurotoxínov. Sinice obsahujú látky, ktoré môžu vyvolávať u ľudí alergické reakcie ako sú dýchacie problémy, kožné vyrážky, zápaly očných spojiviek až po vážnejšie obličkové problémy. Po prehltnutí vody so sinicovými jedmi sa môžu prejaviť ich toxické účinky nevoľnosťou, zvracaním, bolesťami hlavy a kŕčami svalstva. Po pôsobení takejto vody na ľudský organizmus by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zdravia.

 

V záujme ochrany zdravia obyvateľov je potrebné navštevovať len  lokality s povolenou a kvalitnou prevádzkou, u prírodných lokalít odporúčame navštevovať tie, ktoré nie sú označené tabuľou „Voda nie je vhodná na kúpanie zo zdravotných dôvodov“.

Na kúpaliskách majú svoj podiel na zlej kvalite vody aj samotní návštevníci, ktorí veľmi často nerešpektujú nariadenia prevádzkovateľa, nepoužívajú WC a sprchy pred vstupom do bazénov, navštevujú kúpaliská, aj keď vedia, že trpia prenosným ochorením. Deti chráňme tým, že s nimi chodíme len na kúpaliská s povolenou a kvalitnou prevádzkou, kde má voda požadovaný obsah chlóru, je priehľadná (len v bazénoch napĺňaných vodou, ktorú prirodzený obsah minerálnych látok zakaľuje alebo sfarbuje, nemusí byť priehľadná voda), nezapácha po moči, ale ani výrazne po chlóre, kde nie sú steny bazéna porastené slizovými alebo zelenými povlakmi. 

 

Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie je  realizovaný na internetovej stránke  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave:

http://www.uvzsr.sk  v časti Informácie: Kúpaliská – VODA na KÚPANIE

alebo na stránke : http://vodanakupanie.sazp.sk/.

Na tejto internetovej stránke sa dozviete viac informácií o  kúpaliskách ako aj o kvalite vody na kúpanie na prírodných i umelých kúpaliskách na Slovensku.


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Pondelok - Piatok
7:00 - 15:00
Úradné hodiny spojené
s úhradou platby
Pondelok - Piatok
7:30-10:45 12:00-14:15

SOĽ NIE JE NAD ZLATO

Súbor na stiahnutie Leták soľ.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie Pexeso.pdf (1.5 MB)

Svetový deň Alzheimerovej choroby, zdravé starnutie.

Súbor na stiahnutie Porovnanie zmien pri normálnom starnutí a pri Alzheimerovej chorobe .pdf (355.3 kB)
Prečo sa zaujímať o Prečo sa zaujímať o.docx (119.6 kB)

FETÁLNY ALKOHOLOVÝ SYNDRÓM

Súbor na stiahnutie Fetálny alkoholový syndróm 2019.pdf (244.6 kB)

Svetový deň proti rakovine

Súbor na stiahnutie Svetový deň  proti rakovine 2019.pdf (262.1 kB)

Akrylamid v potravinách

Očkovací kalendár Očkovací kalendár 2018.docx (13.2 kB)
Žltačka - preventívne opatrenia Preventívne opatrenie pri výskyte žltačky - Edukačné video.docx (40.9 kB)
Zdravá výživa 1 Desatoro zdravého taniera.pdf (260.6 kB)
Zdravá výživa 2 Zdravá výživa.pdf (261.9 kB)
Záplavy Základné hygienické požiadavky na  ochranu zdravia po záplavách.doc (64 kB)


837639

Úvodná stránka