Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
:: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice ::


logo-ruvz.pngRegionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach je rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva s pôsobnosťou pre územie okresu Levice a so sídlom v Leviciach.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu. 

plagat-uputavka.jpgRegionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva SR hlavný hygienik SR.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva na území okresu Levice. Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovuje § 6 zákona NR SR č. 355/2007 z.z.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach zabezpečuje aj výkon úradnej kontroly potravín na území okresu Levice v intenciách zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších zmien.


Odborné útvary RÚVZ v Leviciach sídlia v dvoch budovách.
Budova č. 1: Ul. Komenského 4, 934 38 Levice
budovariad.jpg- úsek regionálneho hygienika a generálneho tajomníka úradu

- Osobný úrad

HTČ

- oddelenie hygieny výživy

- oddelenie hygieny životného prostredia

- oddelenie hygieny detí a mládeže

- oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

bytovka.jpgBudova č. 2: Ul. 29. augusta č. 1/A, Levice

- oddelenie epidemiológie

oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

- poradenské centrá zdravia 


  


 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

podrobný kalendár

Pondelok - Piatok
7:00 - 15:00
Úradné hodiny spojené
s úhradou platby
Pondelok - Piatok
7:30-10:45 12:00-14:15

"Umývaj si ruky - zachrániš život"

Súbor na stiahnutie Umývaj si ruky - zachrániš život.pdf (204.7 kB)

Svetový deň "Pohybom ku zdraviu"

Súbor na stiahnutie Svetový deň - Pohybom ku zdraviu.pdf (1.1 MB)

EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ

Súbor na stiahnutie Európsky imunizačný týždeň.pdf (141 kB)

VYZVI SRDCE K POHYBU

Svetový deň proti rakovine

Súbor na stiahnutie Svetový deň  proti rakovine 2019.pdf (262.1 kB)

Akrylamid v potravinách

Očkovací kalendár Očkovací kalendár 2018.docx (13.2 kB)
Žltačka - preventívne opatrenia Preventívne opatrenie pri výskyte žltačky - Edukačné video.docx (40.9 kB)
Zdravá výživa 1 Desatoro zdravého taniera.pdf (260.6 kB)
Zdravá výživa 2 Zdravá výživa.pdf (261.9 kB)
Prečo sa zaujímať o Prečo sa zaujímať o.docx (119.6 kB)
Záplavy Základné hygienické požiadavky na  ochranu zdravia po záplavách.doc (64 kB)


797768

Úvodná stránka