Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
:: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice ::


logo-ruvz.pngRegionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach je rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva s pôsobnosťou pre územie okresu Levice a so sídlom v Leviciach.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu. 

plagat-uputavka.jpgRegionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva SR hlavný hygienik SR.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva na území okresu Levice. Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovuje § 6 zákona NR SR č. 355/2007 z.z.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach zabezpečuje aj výkon úradnej kontroly potravín na území okresu Levice v intenciách zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších zmien.

 

OZNÁMENIE
Nové úradné a konzultačné hodiny na RÚVZ v Leviciach

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach (d’alej len RÚVZ v Leviciach) v súlade s bodom B.9 uznesenia vlády SR Č. 51/2019 zo dňa 06.02.2019 dáva na vedomie všetkým občanom,podnikateľom ako aj ostatným orgánom a organizáciám, že od 1. júla 2019 zavádza konzultačné hodiny a mení úradné hodiny nasledovne:

 

Deň v týždni

Úradné hodiny

Konzultačné hodiny

PONDELOK

7,00 – 11,00

12,00 – 15,00

12,30 – 14,30

UTOROK

7,00 – 11,00

12,00 – 15,00

12,30 – 14,30

STREDA

7,00 – 11,00

12,00 – 15,00

12,30 – 14,30

ŠTVRTOK

N E S T R Á N K O V Ý    D E Ň

PIATOK

7,00 – 11,00

12,00 – 15,00

 

 

RÚVZ v Leviciach zároveň upozorňuje na to, že poplatky v pokladni RÚVZ je možné uhradit’ iba v stránkové dni v čase od 7,30 do 10,45 a od 12,00 do 14,15 hodiny.


Konzultácie zabezpečujú odborní zamestnanci:

Oddelenie

Adresa

Číslo telefónu

E-mail

Podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Levice, Ul. 29. augusta č. 1

036/6305341

lv.vychova@uvzsr.sk

Epidemiológie

Levice, Ul. 29. augusta č. 1

036/6305340

lv.epid@uvzsr.sk

Hygieny životného prostredia

Levice, Komenského 4

036/6312899

lv.hzp@uvzsr.sk

Preventívneho pracovného lekárstva

Levice, Komenského 4

036/6312899

lv.ppl@uvzsr.sk

Hygieny detí a mládeže

Levice, Komenského 4

036/6312899

lv.hdm@uvzsr.sk

Hygieny výživy

Levice, Komenského 4

036/6312899

lv.vyziva@uvzsr.sk


Stránkové hodiny oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu, ako aj poradní zdravia ostali nezmenené – činnosť poradní je zabezpečovaná každý pracovný deň.

 

Odborné útvary RÚVZ v Leviciach sídlia v dvoch budovách.
Budova č. 1: Ul. Komenského 4, 934 38 Levice
budovariad.jpg- úsek regionálneho hygienika a generálneho tajomníka úradu

- Osobný úrad

HTČ

- oddelenie hygieny výživy

- oddelenie hygieny životného prostredia

- oddelenie hygieny detí a mládeže

- oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

bytovka.jpgBudova č. 2: Ul. 29. augusta č. 1/A, Levice

- oddelenie epidemiológie

oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

- poradenské centrá zdravia 


  


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Pondelok - Piatok
7:00 - 15:00
Úradné hodiny spojené
s úhradou platby
Pondelok - Piatok
7:30-10:45 12:00-14:15

SOĽ NIE JE NAD ZLATO

Súbor na stiahnutie Leták soľ.pdf (1.2 MB)
Súbor na stiahnutie Pexeso.pdf (1.5 MB)

Svetový deň Alzheimerovej choroby, zdravé starnutie.

Súbor na stiahnutie Porovnanie zmien pri normálnom starnutí a pri Alzheimerovej chorobe .pdf (355.3 kB)
Prečo sa zaujímať o Prečo sa zaujímať o.docx (119.6 kB)

FETÁLNY ALKOHOLOVÝ SYNDRÓM

Súbor na stiahnutie Fetálny alkoholový syndróm 2019.pdf (244.6 kB)

Svetový deň proti rakovine

Súbor na stiahnutie Svetový deň  proti rakovine 2019.pdf (262.1 kB)

Akrylamid v potravinách

Očkovací kalendár Očkovací kalendár 2018.docx (13.2 kB)
Žltačka - preventívne opatrenia Preventívne opatrenie pri výskyte žltačky - Edukačné video.docx (40.9 kB)
Zdravá výživa 1 Desatoro zdravého taniera.pdf (260.6 kB)
Zdravá výživa 2 Zdravá výživa.pdf (261.9 kB)
Záplavy Základné hygienické požiadavky na  ochranu zdravia po záplavách.doc (64 kB)


837621

Úvodná stránka